Welcome

De informatie over libellen op deze site is afkomstig van de cd-rom Libellenlarven van Nederland

H. Visser (ed.)

Libellen zijn voor ons waterrijke land zeer kenmerkende insecten, en door hun kleurrijke verschijning erg opvallend. Ondanks dat libellen gedurende het gehele jaar in onze omgeving te vinden zijn, sommige soorten overwinteren als volwassen dier, wordt men zich het meest van hun aanwezigheid bewust gedurende de zomermaanden. Bij mooi rustig weer kan men dan, meestal in de nabijheid van water, het spektaculaire vlieggedrag van deze dieren observeren. De grotere soorten hebben vaak de neiging wat meer te gaan zwerven en kunnen soms ver van water of zelfs in stedelijke omgevingen worden waargenomen.

De CD-ROM is verschenen in de serie van het Interactief Identificatie Systeem van de Europese Limnofauna (IISEL) en is een gezamenlijk project van ETI en Nederlandse organisaties voor het onderzoek naar de waterkwaliteit (Kiwa, RIZA, STOWA). IISEL biedt de gebruiker een up-to-date overzicht van en een referentiewerk voor de identificatie van de West Europese Limnofauna. Door het gebruik van electronische systemen is het verspreiden en regelmatig aanpassen van de informatie efficiënt en eco-nomisch, terwijl tegelijkertijd de toegankelijkheid van de gegevens optimaal is door de toepassing van interactieve determinatiesleutels en multimedia soortsdatabases. Deze CD-ROM bevat een informatie- en determinatiesysteem voor de Nederlandse libellenlarven, met nieuwe sleutels en recente verspreidingskaarten. Alle teksten hebben “hyperlinks” naar een geïllustreerd on line woordenboek met specifieke termen. Tevens zijn vele literatuurreferenties opgenomen.

ISBN: 35-4014-6393